شیر یک طرفه پلی پروپیلن فاضلاب شهری

DN قطر اسمی
125mm