بیست و نهمین نمایشگاه بین المللی تخصصی صنعت ساختمان
ایران _ تبریز

ماموریت شهراب

1- معتدقدیم  در قبال جامعه خود مسئولیت داریم ، بنابراین حفظ و افزایش کیفیت محصولات و خدمات را یک اصل اساسی تلقی نموده و با  تداوم کیفیت تعهد خود را به جامعه نشان می دهیم .

2- معتقدیم در راستای تعهد به جامعه در تبلیغات محصولات و خدمات خود  به مشتریان نباید از دایره صداقت خارج شویم .

3 – معتقدیم دانش و فناوری در عصر فرا‌صنعتی امروز بسرعت در حال پیشرفت است پس باید یادگیرنده باشیم و یکی از مزیتهای رقابتی ما سرعت در یادگیری ما است .

4- معتقدیم سود باید بین تمام ذینفعان از جمله سهامداران و مشتریان بطور عادلانه تقسیم شود تا سودآوری که ضامن بقاء هر سازمان است استمرار یابد.

5- معتقدیم بالاترین دارایی شرکت ما مشتریان و نیروی انسانی شاغل در شرکت می باشد

دسته بندی محصولات

دریافت مشاوره

جهت مشاوره در خرید، اخذ نمایندگی کلیک کنید